Fondlista

q5138  Universitetssjukhusets stiftelse för medicinsk vård
ÄNDAMÅL. Att i första hand utge ersättning till behövande för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum. I den mån avkastningen inte kommer till användning kan eventuellt ersättning utgå till följande:
1 – Såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad
2 – Till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta
3 – Till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel
4 – Till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt
5 – Till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.
VEM KAN SÖKA: Folkbokförda i Östergötlands län.
ANSÖKAN: Kontakta kurator.
Avkastningen av ovan angiven frisängsfond må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

Adress Landstinget i Östergötland Stiftelseförvaltning   58191 LINKÖPING
Telefon 013-227000
Web http://www.lio.se

q4202  Lagman D E Holmströms stiftelse
ÄNDAMÅL: Skall användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer och till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade. Bidrag från ovanstående stiftelser kan endast komma ifråga för personer med låg inkomst/pension.
VEM KAN SÖKA: Enskilda personer folkbokförda inom kommunen.
ANSÖKAN: Senast mitten av oktober på särskild blankett. För mer information och ansökningsblankett se kommunens hemsida. Annonseras i lokalpress under september.
Adress Linköpings kommunStadshusetBox 35658103 LINKÖPING
Telefon 013-206227 telefontid 13.00-14.30
E-post
kommun@linkoping.se
Web
http://www.linkoping.se

q4241  Knut Pihlströms stiftelse
ÄNDAMÅL: Skall användas till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade inom kommunen; dock med företrädesrätt för donators släktingar.
VEM KAN SÖKA: Enskilda personer folkbokförda inom kommunen.
ANSÖKAN: Senast mitten av oktober på särskild blankett. För mer information och ansökningsblankett se kommunens hemsida. Annonseras i lokalpress under september.
Adress Linköpings kommunStadshusetBox 35658103 LINKÖPING
Telefon 013-206000
E-post
kommun@linkoping.se
Web
http://www.linkoping.se

q4253  Carolina Svenssons stiftelse
ÄNDAMÅL: Ska användas till kommunens bästa i första hand till förmån för kommundelen Vikingstad.
ANSÖKAN: Senast den 15 oktober. För mer information se kommunens hemsida.
Adress
Linköpings kommun Stadshuset 58181 LINKÖPING
Telefon
013-206000
Web
http://www.linkoping.se

q4277  Samstiftelse I

ÄNDAMÅL: Skall användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer och till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade. Bidrag från ovanstående stiftelser kan endast komma ifråga för personer med låg inkomst/pension.
VEM KAN SÖKA: Enskilda personer folkbokförda inom kommunen.

ANSÖKAN: Senast mitten av oktober på särskild blankett. För mer information och ansökningsblankett se kommunens hemsida. Annonseras i lokalpress under september.
Adress
Linköpings kommun Stadshuset Box 356 58103 LINKÖPING
Telefon
013-206000
E-post
kommun@linkoping.se
Web
http://www.linkoping.se

  • Kalender